Diverse links

Promotie Informatie Traditioneel Bier PINTPint is de Nederlandse vereniging van bierconsumenten.
Deze onafhankelijke vereniging heeft als doelstellingen het bevorderen van de biercultuur in Nederland in de ruimste zin en het informeren en het behartigen van de belangen van de Nederlandse bierconsument.
Brouwerij Artikelen Verzamelaars BAVDeze onafhankelijke vereniging richt zich op de verzamelaars van brouwerijartikelen in de ruimste zin van het woord.
De twee belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn het vergaren en weer verspreiden van informatie betreffende allerhande brouwerij-artikelen en het streven naar een zo goed mogelijk contact tussen de verzamelaars en brouwerijen.
Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

De Stichting bundelt de kennis over Nederlands bier en de Nederlandse biercultuur die voorheen altijd al het werk van eenlingen geweest. Verschillende liefhebbers werkten aan hun eigen website met hun eigen invalshoek. Hierdoor was de kennis over vele plaatsen verspreid. De afgelopen jaren is het aantal brouwerijen zo hard gegroeid, dat het niet meer mogelijk is om als individu alle ontwikkelingen bij te houden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– Het beschikbaar stellen van algemene informatie over de biercultuur in Nederland, waaronder de geschiedenis van de brouwerijen en bier in Nederland, beschrijving van (Nederlandse) biertypen en trends, statistische gegevens, gebruiken, et cetera.
– Het in stand houden en beheren van een register met informatie over de Nederlandse biercultuur waarvan de inhoud onder andere wordt gepubliceerd op de website van de stichting.